Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. VÝCHOVA K TOLERANCI A MULTIKULTURALISMU
1.1. Řešení odlišnosti
1.2. Multikulturalismus
1.3. Interkulturní vzdělávání a jeho funkce
1.4. Stereotypy a předsudky, rasismus, a kde se to v nás bere?

2. ROMOVÉ
2.1. Historie a původ Romů
2.2. Historie Romů V ČR
2.2.1. Příchod na české území
2.2.2. Usazování v českých zemích
2.2.3. Dohledy, šetření, genocida
2.2.4. Situace po druhé světové válce
2.2.5. Asimilační snahy a řešení cikánské otázky
2.2.6. Po roce 89
2.2.7. Následky minulosti, dnešní situace
2.3. Život Romů
2.3.1. Romská rodina
2.3.2. Způsob bydlení a obživy
2.3.3. Romská duše - zvyky, tradice, náboženství
2.3.4. Životní styl a kultura
2.3.5. Kultura a její přínos dnes
2. 4. Problematické otázky v životě Romů
2.4.1. Vztahy Romové - gádžové, gádžové o Romech
2.4.2. Vztahy Romové - gádžové, jak nás vidí Romové
2.4.3. Romové a úloha médií
2.4.4. Národní identita a romská národní identita
2.4.5. Kriminalita
2.4.6. Nezaměstnanost
2.4.7. Vzdělání
2.4.8. Jazyk a jazyková bariéra

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO PROSTŘEDEK MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY
3.1. Dramatická výchova jako účinný prostředek učení na základě vlastního prožitku při jednání
3.2. Obsah dramatické výchovy
3.3. Základní metody a způsoby práce dramatické výchovy v navrhovaném projektu
3.3.1. Výhody a nevýhody jednotlivých druhů dramatických her a cvičení pro navrhovaný projekt

NÁVRH PROJEKTU DIVADELNÍHO TÁBORA

4. KONCEPCE PROJEKTU DIVADELNÍ LÉTO
4.1. Náplň a cíle projektu
4.2. Organizační a technické předpoklady
4.2.1. Prostory
4.2.2. Vybavení
4.2.3. Osnova průběhu tábora
4.3. Návrh projektu v dílně Klauni
4.3.1. Prezentace dílny a návrh její přípravy
4.3.2. Tematika klaunů a osobní zkušenosti
4.4. Další dílny v rámci divadelního léta
4.4.1. Návrh práce v dílně Hudba-tanec
4.4.2. Návrh práce v dílně Masky
4.5. Závěrečná prezentace
4.6. Další možnosti práce - kočování

ZÁVĚR

Přílohy
Seznam použité literatury