Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.1. Výchova, vzdělání, vyučování v souvislosti s dramatickou výchovou
1.2. Interdisciplinární charakter dramatické výchovy (klíčové obory, z nichž dramatická výchova vychází)
1.3. Využití jiných umění v dramatické výchově (další umělecké obory obohacujících dramatickou výchovu)

2. OPODSTATNĚNOST PROPOJENÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY S OSTATNÍMI UMĚLECKÝMI OBORY

3. PROLÍNÁNÍ PRVKŮ RŮZNÝCH UMĚNÍ PŘI VYUČOVÁNÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY V RÁMCI LDO ZUŠ (ukázky větších celků + jejich reflexe)
3.1. „A lidské cesty...“
3.2. Zelená se louka
3.3. Stromy a slunce
3.4. Erby
3.5. Kvočna Bětka
3.6. Ve znamení živlů
3.7. O skřítkovi Leprikónovi

ZÁVĚR
      
Použitá literatura