Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KROUPOVÁ, Kateřina: Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu

vedoucí diplomové práce: Karel Vostárek

OBSAH

I. ÚVOD
I. 1. Počátky naší práce
I. 2. Cílem premiéra

II. TEXT
II. 1. Synopse dramatického textu Šadimana Šamanadzeho
II. 2. Synopse k úpravě dramatického textu Šadimana Šamanadzeho
II. 3. Komparace obou textů
II. 3.1. Redukce dramatických postav
II. 3. 2. Redukce replik
II. 3. 3. Pocity nenaplnění
II. 3. 4. Láska
II. 3. 5. Deus ex machina - experiment se sugescí - sen
II. 4. Míra dramatičnosti textu Šadimana Šamanadzeho
II. 5. Charakteristika dramatických postav textu Šadimana Šamanadzeho
II. 6. Charakteristika dramatických postav v naší úpravě textu
II. 7. Komparace charakteristik dramatických postav obou textů
II. 8. Tbilisi a Moskva - život a sen
II. 8. 1. Problém detailu
II. 9. Literatura východiskem
II. 9. 1. Předloha určuje parametry další práce

III. KONCEPCE
III. 1. První koncepce (KVD DAMU)
III. 2. Druhá koncepce (KVD DAMU)
III. 2. 1. Žádoucí odstup
III. 3. Obsazení role
III. 3. 1. Východisko pro nové obsazení
III. 3. 2. Možná cesta k obsazení rolí
III. 3. 3. Naše cesta k obsazení rolí
III. 4. „Migrující“ („stěhující se“) „pohyblivá“ role
III. 4. 1. Princip pohybu rolí v naší inscenaci
III. 4. 2. „Šaman“ jako opakující se motiv
III. 4. 3. Nutnost přesnosti
III. 5. Hledání společného jazyka pro vzájemnou komunikaci
III. 5. 1. Shromažďování materiálu a usnadnění orientace
III. 6. Náš úhel pohledu
III. 6. 1. Jiné téma
III. 6. 2. Jiný čas a jiná dynamika
III. 7. Hledání inscenační cesty
III. 7. 1. Kořeny v oneirologii
III. 7. 2. Sen jako soustava znaků
III. 7. 3. Časovost
III. 7. 4. Časovost v našem „snu“
III. 8. Dominanty naší koncepce
III. 8. 1. Trojjedinost
III. 8. 2. Motiv očekávaného šamana
III. 8. 3. Ohlašování času
III. 8. 4. Sen
III. 9. Konkrétní zohlednění podmínek práce se středoškolačkami
III. 9. 1. Posun v tématu
III. 9. 2. Posun v dramatičnosti
III. 9. 3. Posun v prostoru
III. 9. 4. Práce s motivem snu
III. 10. Zdvojený cíl režiséra pedagoga
 
IV. REALIZACE
IV. 1. Zkoušky
IV. 2. Cesta k uchopení textu
IV. 2. 1. Text v ruce
IV. 2. 2. Text v hlavě
IV. 2. 3. Spojování
IV. 3. Vztahy ve skupině
IV. 4. Režijní kniha (interpretace jejích částí)
IV. 4. 1. Prostor
IV. 4. 2. Světelná technika
IV. 4. 3. Zvuk
IV. 4. 4. Scénografie
IV. 4. 5. Motivy
IV. 5. Premiéra jako pohyblivý cíl procesu práce na inscenaci
IV. 5. 1. Jednotný čas realizace
IV. 6. Další etapa práce - premiéra
IV. 6. 1. Nástin průběhu inscenace
IV. 7. Vhled do inscenace
IV. 8. Přenos textu na scénu - nalezené prostředky jeho vyjádření
IV. 8. 1. Ukončení produkce 21:15
IV. 9. Reprízy - první rok po premiéře
IV. 9. 1. Druhý rok po premiéře
IV. 9. 1. 1. Nový prostor - nová scénografie
IV. 9. 1. 2. Nový prostor - nové nástrahy
IV. 9. 2. Festival
IV. 9. 2. 1. Zkušenost s produkcí na festivalu
IV. 10. Reflexe - společné řešení otázek
IV. 10. 1. Reflexe bezprostředně po představení
IV. 10. 2. Reflexe na vyžádání
IV. 10. 3. Reflexe přímá
IV. 10. 4. Potřeba společného řešení otázek
IV. 10. 5. Cesta k jednoduššímu vyjádření tématu
IV. 11. Zhodnocení

V. SMĚŘOVÁNÍ K AUTORSKÉMU DIVADLU. Produkt jako nikdy nekončící proces
V. 1. Osobitost vnímání a projevu - vytváření podmínek
V. 1. 1. Hledání vlastní výpovědi
V. 1. 2. Svoboda projevu
V. 1. 3. Svoboda tvaru
V. 2. Úkoly dramaturgie z hlediska dramatické výchovy
V. 3. Individuální vnímání podmínek
V. 3. 1. Zkušenost z prožitého
V. 4. Pedagog, nebo režisér?
V. 4. 1. Osobní přítomnost herce v díle
V. 4. 2. Všepronikající složka režie
V. 4. 3. Osobitost
V. 5. Jevištní podoba textu

Přílohy