Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové

vedoucí diplomové práce: Zdena Josková


OBSAH

Úvod
Specifika loutkového divadla
Proč se loutkové divadlo svou specifičností nabízí spíše dětem?
Co přináší loutkové divadlo dětským loutkohercům?
Historie a vývoj dětských loutkářských souborů
První intermezzo s Miladou Mašatovou
Ohlédnutí první: Jak se hledají princezny aneb Bystrozraký, Bystronosý a Bystrouchý
Ohlédnutí druhé: Povídky z malého nádraží
Ohlédnutí třetí: Pasáček vepřů
Druhé intermezzo s Miladou Mašatovou
Závěr


Soupis odborné literatury
Příloha