Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KREJSOVÁ, Marcela: Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko)

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

OBSAH

1. ÚVOD

2. OBECNĚ A STRUČNĚ O DIVADLE VE VÝCHOVĚ (DVV)
2. 1. Co je DVV
2. 2. Historie DVV
2. 3. Herec DVV
2. 4. Divák DVV
2. 5. Cíle DVV
2. 6. Základní principy DVV
2. 7. Modely (formy) DVV

3. ČECHY (PRAHA) - KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VZNIKU PROGRAMŮ DIVADLA VE VÝCHOVĚ V DIVADELNÍM SDRUŽENÍ SPOLUPOSPOLU
3. 1. Jakou barvu má kůň
3. 2. Legenda bez slunce

4. ROZHOVORY V ČECHÁCH
4. 1. Rozhovor s Mgr. Ivou Hejnou, ředitelkou Divadla K. Hackera - Jiskra
4. 2. Rozhovor s Markétou Šimkovou, dramaturgyní programů v Památníku národního písemnictví
4. 3. Rozhovor s Mgr. Hankou Hronovou a MgA. Ivetou Dřízhalovou, herečkami a tvůrkyněmi programů divadelního sdružení Spolupospolu
4. 4. Rozhovor s Mgr. Hanou Dřízhalovou, učitelkou prvního stupně základní školy v Praze
4. 5. Rozhovor s učitelkou z prvního stupně mimopražské základní školy
4. 6. Rozhovor s Karolínou, žákyní třetí třídy základní školy
4. 7. Rozhovor s Markétou Pastorovou, pracovnicí Výzkumného ústavu pedagogického
4. 8. Rozhovor s Mgr. Jaroslavem Provazníkem, vedoucím katedry výchovné dramatiky na DAMU
4. 9. Rozhovor s Mgr. Tomášem Komárkem, ředitelem ZUŠ v Trutnově
4. 10. Závěr - divadlo ve výchově v Čechách

5. MAĎARSKO (BUDAPEŠŤ) – KÁVA CULTURAL GROUP
5. 1. Jak funguje Káva Cultural Group
5. 2. Členové
5. 3. Finance - sponzorství
5. 4. Koncepce divadla ve výchově skupiny Káva Cultural Group
5. 5. Konkrétní příklady vzniku programů divadla ve výchově v Káva Cultural Group

6. ROZHOVORY V MAĎARSKU
6. 1. Rozhovor s Ádámem Cziboly, manažerem Káva Cultural Group
6. 2. Rozhovor s Anitou Patonay, herečkou Káva Cultural Group
6. 3. Rozhovor s Melindou Kovács, učitelkou na prvním stupni základní školy v Budapešti
6. 4. Rozhovor s Tiborem, žákem čtvrté třídy základní školy
6. 5. Závěr - divadlo ve výchově v Maďarsku

7. SROVNÁNÍ DIVADLA VE VÝCHOVÉ V ČECHÁCH A V MAĎARSKU

8. ZÁVĚR: JE MOŽNÉ SE NECHAT INSPIROVAT MAĎARSKEM?

Seznam literatury