Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková


OBSAH

I. ÚVOD
Drama na britských základních školách
Organizace hodin dramatu
Uspořádání prostoru učebny

II. SKUPINA
Charakteristika skupiny
Specifika skupiny
Charakteristika jednotlivců
Dynamika ve skupině

III. CÍLE                                                  
Dlouhodobé cíle na celý školní rok
Krátkodobé cíle projektu

IV. PŘEDLOHA
Literární a výtvarná předloha
Autor předlohy
Práce s předlohou

V. PROJEKT
Téma projektu
Původní plán projektu a jeho změny
Přípravy a realizace lekcí projektu
Práce následující po projektu
Zhodnocení projektu

VI. ZÁVĚR

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY
1. Přehled klíčových stadií v britském vzdělávacím systému
2. Seznam předmětů národních osnov pro 1. klíčové stadium a jejich náplň
3. Hodnocení 7. lekce projektu ředitelem Britské mezinárodní základní školy 
4. Pravidla stanovená skupinou pro hodiny dramatu
5. Obálka knihy Quentina Blakea Clown
6. Titulní list z knihy Quentina Blakea Clown
7. Úvodní ilustrace z knihy Quentina Blakea Clown
8.-15. Ilustrace z knihy Quentina Blakea Clown
16. Pracovní list
17. Ukázka pracovní knihy
18. Fotografie