Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KRÁLOVÁ, Olga: Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. TRANSFORMACE PRIMÁRNÍ ŠKOLY
1.1. Vzdělávací programy
1.1.1. Vzdělávací program Základní škola
1.1.2. Vzdělávací program Národní škola
1.1.3. Vzdělávací program Obecná škola
1.2. Kurikulum - obsah školní edukace

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
2.1. Co je dramatická výchova
2.2. Cíle dramatické výchovy
2.3. Metody a techniky
2.4. Typy dramatické práce
2.4.1. Průpravné hry a cvičení
2.4.2. Dramatické hry a improvizace
2.4.3. Dramatické strukturování
2.5. Školní forma dramatické výchova

3. DÍTĚ NA POČÁTKU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (SPECIFIKA 6-7LETÉHO DÍTĚTE)
3.1. Vstup dítěte do první třídy
3.2. Raný školní věk
3.2.1. Tělesný a pohybový rozvoj
3.2.2. Rozvoj kognitivních procesů
3.2.3. Morální a sociální rozvoj
3.2.4. Specifické poruchy

4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO STYL VYUČOVÁNÍ
4.1. Osobnost učitele
4.1.1. Pojetí vzdělávání
4.1.2. Základní cíle
4.2. Klima třídy, atmosféra
4.3. Komunikace a vzájemné vztahy
4.4. Motivace
4.5. Hodnocení
4.6. Metody práce

5. VYUŽITÍ METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PRAXI
5.1. Podzim
5.2. Jablko
5.3. Meluzína a sněhové vločky
5.4. Sluchátko
5.5. Dárek
5.6. Výlet na jarní louku
5.7. O pyšném netopýrovi
5.8. Tam kde žijí divočiny
5.9. Pohádkové vysvědčení
5.10. Projekt Románský sloh
5.11. Vystoupení Myšmaš

6. ZÁVĚR

Seznam použité literatury
Přílohy