Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor

vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. TEMATICKÁ VÝCHODISKA
1.1. Co znamenají strašidla
1.2. Rozdělení pověsťových vyprávění podle motivů a námětů
1.3. Autor a literární předloha
1.4. Rozdělení strašidel

2. PROJEKT
2.1. Hlavní cíle
2.2. Cílová skupina
2.2.1. Věková skupina
2.2.2. Motivace
2.2.3. Místo
2.2.4. Počet
2.2.5. Složení skupiny
2.2.6. Zkušenost žáků s DV
2.2.7. Cíle a zisky
2.2.8. Nevýhody a risky
2.3. Sobota 17.3. 2007
2.4. Sobota 24.3.2007
2.5. Plakát

3. CELKOVÉ HODNOCENÍ
3.1. Asociace
3.2. Reflexe I
3.3. Reflexe II

ZÁVĚR

Použitá literatura

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - František Patočka: Čerti na Ještědu, Ďáblovy brázdy na skále frýdlantského hradu, Dračí kámen nad Kateřinkami, Dožínky, Měsíční noc pod Jílovým, O jeřmanickém vodníku
Příloha č. 2 - Dotazník
Příloha č. 3 - Plakát
Příloha č. 4 - Přihláška na projekt
Obrazová příloha