Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOSTRHUNOVÁ, Alžběta: Divadlo v Dlouhé dětem

Veoducí diplonové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

SLOVO ÚVODEM

METODOLOGIE

1. DIVADLO PRO DĚTI
1.1. Specifika divadla pro děti
1.2. Omyly a mýty

2. VLIV DIVADLA NA DÍTĚ
2.1. Děti do šesti let
2.2. Děti do dvanácti let

3. DIVADLO PRO DĚTI V ČASE
3.1. Z historie divadla pro děti
3.2. Současný stav divadla pro děti v ČR
3.2.1. Organizace ASSITEJ
3.3. Přehlídky a festivaly dětského divadla v ČR

4. DIVADLO V DLOUHÉ
4.1. Z historie Divadla v Dlouhé
4.2. Současný stav Divadla v Dlouhé
4.3. Festival Dítě v Dlouhé

5. PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI V DIVADLE V DLOUHÉ
5.1. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
5.2. Kdyby prase mělo křídla
5.3. Myška z bříška
5.4. Srovnání jednotlivých inscenací

6. JAK TO VIDÍ SAMI TVŮRCI
6.1. Režisér Jan Borna
6.2. Herec Martin Matejka

7. INSCENACE OČIMA DĚTÍ. OBRÁZKY

8. CO MOHOU PŘINÁŠET INSCENACE DIVADLA V DLOUHÉ DĚTEM A PROČ

SLOVO ZÁVĚREM

Seznam použitých pramenů

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA č.1 – Přehled pražských divadel specializovaných na malé diváky
PŘÍLOHA č.2 – Poselství ke Světovému dni pro děti a mládež ASSITEJ
PŘÍLOHA č.3 – Kronika záplav v Divadle v Dlouhé
PŘÍLOHA č.4 – Dopis majitelky Editty Sušické Divadlu v Dlouhé
PŘÍLOHA č.5 – Přehled inscenací v Divadle v Dlouhé určených dětem
PŘÍLOHA č.6 – Obrázky - Jak jsem se ztratil, setkání s lampářem
PŘÍLOHA č.7 – Obrázky - Jak jsem se ztratil, policisté
PŘÍLOHA č.8 – Obrázky - Kdyby prase mělo křídla, pes, klavír
PŘÍLOHA č.9 – Obrázky - Kdyby prase mělo křídla, pán s buřinkou, nástroje
PŘÍLOHA č.10 – Obrázky - Myška z bříška
PŘÍLOHA č.11 – Obrázky – Myška z bříška
PŘÍLOHA č.12 – Obrázek – Plánek divadla
PŘÍLOHA č.13 - Slohové práce - Jak jsem se ztratil