Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

ÚVOD

1. OBDOBÍ ADOLESCENCE A STŘEDOŠKOLSKÁ DRAMATIKA A  DIVADLO
1.1. Charakteristika období adolescence
1.2. Dramatika a divadlo se studenty
1.3. Systém studia dramatické výchovy na VOŠP a SPgŠ v Litomyšli
1.3.1. Odlišnost běžné výuky dramatické výchovy a divadelně dramatického kroužku

2. PRÁCE SE SOUBOREM NA DIVADELNÍM TVARU
2.1. Charakteristika skupiny
2.1.1. Předpokládané problémy při cestě k divadelnímu tvaru spojené s osazenstvem souboru
2.1.2. Přehled, jak se průběžně měnilo osazenstvo souboru
2.1.3. Kazuistika osazenstva souboru
2.2. Počáteční práce se souborem
2.3. Veřejné vystoupení jako součást procesu
2.4. Průběh práce na přepracované verzi představení
2.5. Výrazové  prostředky jeviště a jejich znakovost
2.5.1. Kostýmy a masky
2.5.2. Zvukový plán inscenace
2.5.3. Využití loutek – maňáska
2.6. Ukázky hodin dramatických činností vedoucích k divadelní práci
2.6.1. První ukázka lekce
2.6.2. Druhá ukázka lekce
2.6.3. Třetí ukázka lekce
2.6.4. Čtvrtá ukázka lekce
2.6.5. Pátá ukázka lekce
2.6.6. Šestá ukázka lekce
2.6.7. Sedmá ukázka lekce

3. ANALÝZA TEXTŮ RŮZNÝCH VERZÍ POHÁDKOVÉHO PŘÍBĚHU KRÁSKA A ZVÍŘE
3.1. Porovnání  příběhu Kráska a Zvíře v různých pohádkových verzích a možnosti jevištního zpracování
3.2. Dramatický text F. Hrubína Kráska a Zvíře

ZÁVĚR

Bibliografie

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Scénář k inscenaci Kráska a Zvíře
Příloha č. 2 – Fotodokumentace z divadelních zkoušek
Příloha č. 3 – Fotodokumentace vytváření masek k představení
Příloha č. 4 – Fotodokumentace z Nahlížení, celostátní dílny středoškolské dramatiky a divadla v Bechyni
Příloha č. 5 – Fotodokumentace premiéry Krásky a Zvířete v Litomyšlském zámeckém divadélku
Příloha č. 6 – Ukázka plakátu - první verze představení Kráska a  Zvíře (Čarovná růže)
Příloha č. 7 – Návrh plakátu pro premiéru představení Kráska a Zvíře
Příloha č. 8 – Nákresy návrhů kostýmů  k představení
Příloha č. 9 – Nahrávka hudebního zvukového záznamu z představení na CD
Příloha č. 10 – Záznam inscenace na DVD