Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KOLÍNOVÁ, Blanka: Problematika vztahů a výchovná dramatika

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod
Základní vymezení
Oborová vymezení
Bližší specifikace
Kdo je kdo (pedagog, psychoterapeut, vedoucí výchovné dramatiky)
Bezpečné prostředí
Proč tedy právě psychoterapie
Současná doba…
...A naše školství
Idee, morálka a společenské povědomí
Co je to psychologie, psychoterapie…
Proč právě výcvik, proč psychoterapeutický a nikoliv jen (např.) sociálně psychologický
Co je to vlastně vztah
...A čím je ovlivňován
Obranné mechanismy
Malé exkurze
Malý komentář
A co z toho plyne
Co činí vztah terapeutickým
Terapeutický vztah v procesu výchovy
Kde se nalézá výchovná dramatika
Které z prvků psychoterapie je možno použít
...A z jiných oborů
Stručný rámcový nástin výcvikové formy studia
Základní charakteristiky takové formy studia v heslech
Závěrem

Přílohy
Seznam použité literatury