Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo

vedoucí diplomové práce: Radek Marušák

 

OBSAH

ÚVOD

I. SLOVO
Slovo a jeho původ
Slovo a člověk
Slovo a lingvistika
Slovo a (sociální) psychologie
Slovo a literatura - drama - divadlo
Slovo a literatura
Slovo a drama
Slovo a divadlo
Slovo a sémantika / sémiotika
Slovo a dialog
Shrnutí

II. IMPROVIZACE
Improvizace a slovníky
Improvizace a dramatická výchova
Improvizace a prostor
Improvizace a slovo
Improvizace a dialog
Improvizace a role
Improvizace a stereotypy
Improvizace a volnost / svoboda
Improvizace a čas
Improvizace a skupina
Improvizace a rozvoj
Shrnutí

III. PRAKTIKUM
Druhy improvizací
Fáze procesu práce se slovem
Přehled a popis konkrétních aktivit
Práce s předmětem
Práce s tělem
Práce se slovem
Principy výstavby (lekcí i celého procesu)
Příklady konkrétní práce a stavby vybraných lekcí

ZÁVĚR

Prameny a literatura