Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

ÚVOD

1. KAPITOLA
1.1. Vznik přehlídky Literární Krnov
1.2. Význam přehlídky a literárního setkání v Krnově

2. KAPITOLA
2.1. Organizace přehlídky Literární Krnov
2.2. Proměny a vývoj přehlídky
2.2.1. Nultý, zkušební ročník – 1996/97
2.2.2. Literární Krnov – 1. ročník 1997/98
2.2.3. Literární Krnov – 2. ročník 1998/99
2.2.4. Literární Krnov – 3. ročník 1999/2000
2.2.5. Literární Krnov – 4. ročník 2000/01

3. KAPITOLA
3.1. K problematice motivace dětí ve slovesnosti
3.1.1. Reakce na školní sloh
3.1.1.2. K osnovám slohové výuky
3.1.1.3. K hodnocení slohových prací
3.1.1.4. K výběru témat slohových prací
3.1.2. K metodám motivace dětí ve školním slohu a v lekcích DV zaměřených na slovesnost
3.1.2.1. Srovnání metod motivace školního slohu s metodami využívanými v dramatické výchově
3.2. Příklady motivace ke zvolenému tématu s využitím prostředků DV v praxi
3.2.1. Od pohybu ke slovu (metoda Mgr. A. Palarčíkové)
3.2.2. Přes pocity k příběhům (metoda Mgr. I. Němečkové)
3.2.3. Od příběhu k akci (metoda Mgr. Z. Novákové)
3.2.4. Od postavy k příběhům (metoda M.J.Bezručové)
3.2.5. Srovnání rozdílných přístupů v zadávání stejného tématu
3.2.6. Od doteku k příběhům (metody M. Kovaříkové)
3.2.7. Barvy jako další inspirace ke slovesné tvorbě
3.3. Podmínky ovlivňující tvorbu

4. KAPITOLA
4.1. K práci porotce PhDr. J. Pelána
4.2. Odborná vybavenost porotce
4.3. Kritéria hodnocení dětských prací aneb Nad dětskou tvorbou očima porotce
4.4. Jak podat kritiku

5. KAPITOLA
5.1. Bilance, rekapitulace Literárního Krnova
5.1.1. K organizačním problémům
5.1.1.1. Problematika dodržení časového harmonogramu
5.1.1.2. Kvantita nebo kvalita
5.1.1.3. K problematice zasahování do autorského textu
5.1.1.4. K výběru témat Literárního Krnova
5.2. Poznatky z autorských textů aneb nad díly začínajících autorů
5.2.1. Vliv psychického zrání na literární tvorbu dětí
5.2.1.1. K tvorbě dětí školního věku
5.2.1.2. Období dospívání a literární tvorba
5.2.1.3. Adolescenti v tvorbě

ZÁVĚR

SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1. – minisborník Záhadný vagón
Příloha č. 2. – sborník prací Literární Krnov 1998
Příloha č. 3. – sborník prací Literární Krnov 1999 – torzo zachovaných prací
Příloha č. 4. – sborník prací Literární Krnov 2001
Zvláštní příloha – Krnov v akrostichu