Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

ÚVOD

I. STRUKTUROVANÉ DRAMA
1. Cíle strukturovaného dramatu
1.1. Pravidla
2. Struktura dramatu
3. Metody a techniky strukturovaného dramatu
3.1. Improvizace
3.2. Hra v roli
3.3. Učitel v roli
3.3.1. Funkce a cíle techniky učitel v roli

II. JAK STRUKTUROVANÉ DRAMA VZNIKÁ
1. Volba tématu
1.1. Téma a věk dětí
1.2. Vážná témata
1.3. Literatura pro děti a mládež jako zdroj témat
1.4. Drama založené na příběhu
1.4.1. Příběh
1.4.2. Literární příběh
1.5. Drama založené na problému
2. Vytváření struktury dramatu
2.1. Jak začít
2.1.1. Místa nedourčenosti
2.1.2. Kontrast
2.1.3. Napětí

III. UČITEL
1. Role učitele v dramatu

IV. ŽÁK
1. Sociální rozvoj
2. Morální vývoj
3. Vybavenost žáka pro drama
3.1. Žáci by měli být pro drama předem připraveni
3.2. Žáci nemusejí být pro drama předem připraveni

V. STRUKTUROVANÉ DRAMA NA 1. STUPNI ZŠ
1. Prostor v osnovách
1.1. Vzdělávací program Národní škola
1.2. Vzdělávací program Základní škola
1.3. Vzdělávací program Obecná škola
2. Český jazyk
2.1. Rozbor osnov
3. Cizí jazyk
4. Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
4.1. Rozbor osnov
5. Matematika
6. Hudební výchova
7. Výtvarná výchova
7.1. Rozbor osnov
8. Dramatická výchova
9. Tělesná výchova
10. Náboženství

VI. VYPRACOVANÁ DRAMATA
1. Strukturované drama Kraslice
2. Strukturované drama Prométheus
   Výchozí text k strukturovanému dramatu Prométheus

ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury