Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. PŘEDLOHA, JEJÍ ZPRACOVATELÉ, KOŘENY
1.1. Pověst o Krabatovi
1.2. Kdo jsou Lužičtí Srbové
1.3. Autor Čarodějova učně
1.4. Umělecká zpracování Preusslerovy literatury
1.5. Obsah knihy Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň
1.6. Rozbor předlohy

2. POČÁTEČNÍ ZÁMĚR

3. ADOLESCENCE, SPECIFIKACE, PRIOBLÉMY

4. TÉMA (PROČ A O ČEM)

5. OSOBNÍ PŘÍPRAVA
5.1. Dramaturgie
5.1.1. Úprava textu
5.1.1.A. Selekce
5.1.1.B. Substituce
5.1.1.C. Amplifikace
5.1.1.D. Změny v kompozici
5.1.2. Přehled situací
5.1.3. Dialogy
5.2. Dramaturgicko-režijní koncepce
5.2.1. Co je to dramaturgicko-režijní koncepce divadelního díla?
5.2.2. Charaktery a vnitřní motivace dramatických osob
5.3. Předběžný scénografický návrh
5.4. Hudební záměr

6. REALIZACE PŘEDSTAVENÍ
6.1. Podmínky pro práci na inscenaci
6.1.1. Hledání souboru
6.1.2. Soubor
6.1.2.A. Výhody
6.1.2.B. Nevýhody
6.1.2.C. Charaktery členů souboru
6.1.2.D. Název souboru
6.1.2.E. Dlouhodobé cíle
6.1.3. Prostor, čas
6.2. Počáteční instrukce
6.3. Struktura zkoušky
6.3.1. Příklad konkrétní hodiny (18. 12. 2001)
6.4. Metody práce na inscenaci
6.5. Režijní složka
6.5.1. Způsob vedení
6.6. Herectví
6.7. Scénografie
6.7.1. Scénosled
6.7.2. Scéna
6.7.3. Kostýmy
6.7.4. Masky
6.7.5. Rekvizity
6.8. Zkoušení situací
6.8.1. Znalost předlohy
6.9. Rozdělení rolí
6.10. Zkoušení s textem
6.11. Zkušení s pohybem
6.12. Zkoušení s rekvizitami
6.13. Zkoušení s hudbou
6.14. Svícení
6.15. Závěrečné zkoušení
6.16. Uskutečněné změny

7. PREZENTACE INSCENACE
7.1. Premiéra
7.2. Úpravy po premiéře
7.3. První repríza
7.4. Druhá repríza

8. OHLASY DIVÁKŮ
8.1. Střední školy a víceletá gymnázia
8.1.1. Pozitivní ohlasy
8.1.2. Negativní ohlasy
8.2. Obecenstvo veřejné premiéry (přátelé, známí, odborníci na DV, veřejnost)
8.2.1. Pozitivní ohlasy
8.2.2. Negativní ohlasy
8.3. Návštěvníci festivalu MedArt (od 3 do 40 let)
8.3.1. Pozitivní ohlasy
8.3.2. Negativní ohlasy
8.4. Shrnutí ohlasů u publika

9. MOŽNÉ ZMĚNY

10. VYHODNOCENÍ
10.1. Přínos inscenační práce

ZÁVĚR

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY
I. Scénář představení Čarodějův učeň
II. Fotografie z představení Čarodějův učeň