Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. TEMATICKÁ VÝCHODISKA
2.1. Židovské svátky
2.1.1. Šábes (šabat, sabat)
2.1.2. Chanuka
2.2. Historie táborské židovské obce
2.3. Táborská synagoga

3. PROJEKT PO STOPÁCH TÁBORSKÉ SYNAGOGY
3.1. Hlavní cíle projektu
3.2. Požadavky na skupinu
3.3. Požadavky na čas
3.4. Osnova projektu

4. REALIZACE PROJEKTU PO STOPÁCH TÁBORSKÉ SYNAGOGY
4.1. Skupina
4.2. Místo realizace
4.3. Program projektu
4.3.1. Páteční část projektu
4.3.2. Reflexe páteční část i projektu
4.3.3. Sobotní část projektu
4.3.4. Reflexe sobotní část i projektu
4.3.5. Nedělní část projektu
4.3.6. Reflexe nedělní část i projektu
¨
5. REFLEXE PROJEKTU

6. ZÁVĚR

Použitá literatura a informační zdroje

PŘÍLOHY