Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

SLOVO ÚVODEM

1. ETIKA A SPOLEČNOST
1.1. Morálka, mravnost a morální vývoj člověka

2. ETICKÁ VÝCHOVA V ČESKÉ REPUBLICE
2.1. Etické fórum České republiky
2.2. Formy etické výchovy
2.2.1. Etická výchova jako samostatný předmět ve škole
2.2.1.1. Rámcově vzdělávací program a jeho možnosti
2.2.1.2. Postavení etické a dramatické výchovy v RVP ZV
2.2.2. Etická výchova jako součást jiného předmětu nebo odpolední koužek

3. PROJEKT ETICKÉ VÝCHOVY NA ZŠ CURIEOVÝCH
3.1. Představení ZŠ Curieových
3.2. Historický vývoj projektu od roku 1999
3.3. Lektor v týmu
3.3.1. Osobnost lektora
3.3.2. Práce v týmu
3.4. Prameny projektu
3.4.1. Etická výchova podle Roberta Rocheho Olivara a Ladislava Lencze
3.4.2. Dramatická výchova
3.4.2.1. Náplň lekcí Ev z metodického hlediska vzhledem k věku
3.4.2.2. PROČ versus CO
3.4.3. Osobnostní a sociální výchova
3.4.3.1. Reflexe
3.4.4. Zážitková pedagogika
3.4.5. Terapeutické techniky
3.4.6. Směry náboženské pedagogiky
3.5. Specifika lekcí EV
3.5.1. Lekce pro děti z jedné třídy s jedním či dvěmi lektory
3.5.2. Specializované dílny pro děti z vyšších ročníků
3.5.3. Nízký počet dětí ve skupině
3.5.4. Délka lekcí
3.5.5. Prostorové možnosti
3.5.6. Dobrovolnost
3.6. Tematické celky lekcí EV

4. ZÁSAH X – PROGRAMY S CELÝMI TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY
4.1. Fáze projektu
4.1.1. Týmová sezení lektorů
4.1.2. Informace o koncepci ZÁSAHU X vedení školy
4.1.3. Diagnostika cílové skupiny
4.1.4. Plánování programu na míru
4.1.5. Realizace programu
4.1.6. Zhodnocení

5. VLIV PROJEKTU EV ANEB JAK HODNOTIT HODNOTY
5.1. Problematika dotazníků a měřitelnosti
5.2. Vvlastní sledování a rozhovry s učiteli
5.3. Rezervy projektu a jeho další směřování

ZÁVĚR

Literatura

SEZNAM PŘÍLOH
1. Rozhovory o projektu EV na ZŠ
2. Témata lekcí EV
3. Expedice 2006 „Jak to vidím“
4. Zásah X
5. Ukázky lekcí EV
6. Fotodokumentace k lekcím EV
7. Prezentace projektu EV