Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ

vedoucí diplomové práce: Eva Polzerová

OBSAH

1. ÚVOD

2. LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
2. 1. Charakteristika oboru
2. 2. Cíle literárně dramatického oboru
2. 3. Cíle pohybové průpravy

3. HRANÍ ROLÍ
3. 1. Hra
3. 2. Role
3. 3. Hra v roli
3. 4. Dětské herectví

4. PRŮPRAVA PRO ROZVÍJENÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
4. 1. Pohyb a osobnost člověka
4. 1. 1. Vývoj tělesné inteligence
4. 2. Přirozený pohyb
4. 3. Výrazový pohyb

5. SLOŽKY VÝRAZOVÉHO POHYBU
5. 1. Prostor
5. 1. 1. Prostorové vztahy
5. 1. 2. Směr pohybu
5. 1. 3. Tvar pohybu
5. 2. Rytmus
5. 2. 1. Cítění metra
5. 2. 2. Cítění tempa
5. 2. 3. Temporytmus
5. 3. Dynamika
5. 3. 1. Crescendo, decrescendo

6. PRAKTICKÁ ČÁST
6. 1. Cíle praktické části
6. 2. Vyvážené držení těla
6. 3. Prostorové cítění
6. 3. 1. Směry pohybu
6. 3. 2. Tvar pohybu (plastika)
6. 3. 3. Prostorové dráhy
6. 3. 4. Prostorové vztahy
6. 4. Rytmické cítění
6. 4. 1. Rytmus
6. 4. 2. Tempo
6. 4. 3. Metrum
6. 4. 4. Dynamika
6. 4. 5. Temporytmus

7. ZÁVĚR

Seznam literatury