Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

IVÁNEK, Lubomír: Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry

vedoucí diplomové práce: Aleš Bergman, Ph.D.

OBSAH

1. ÚVOD

2. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
2. 1. Cíle obecně pedagogické
2. 2. Cíle v oblasti výchovy herce
2. 3. Cíle předmětu „Vývoj hereckých metod“ a diplomové práce

3. PROFIL AMATÉRSKÉHO HERCE

4. MOŽNOSTI PREZENTACE AMATÉRSKÝCH HERCŮ Z HLEDISKA VYUŽITÍ RŮZNÝCH HERECKÝCH TECHNIK
4. 1. Činoherní divadlo
4. 2. Činoherní divadlo pro děti
4. 3. Loutkové a výtvarné divadlo
4. 4. Pohybové divadlo
4. 5. Hudební divadlo
4. 6. Divadlo poezie
4. 7. Netradiční a alternativní divadlo
4. 8. Dětské divadlo

5. LITERATURA PODPORUJÍCÍ VÝCHOVU AMATÉRSKÝCH HERCŮ

6. TERMINOLOGICKÉ SOUVISLOSTI TÝKAJÍCÍ SE DIPLOMOVÉ PRÁCE
6. 1. Amatér x ochotník
6. 2. Metoda x metodika (technika)
6. 3. Metodika dramatické výchovy x metodika výuky herectví
6. 4. Proces x produkt
6. 5. Talentovaný x méně talentovaný herec v amatérském divadle
6. 6. Herecká výuka amatérských x profesionálních herců

7. APLIKACE RŮZNÝCH SMĚRŮ HERECKÉ VÝCHOVY V PRÁCI S MLADÝMI AMATÉRY
7. 1. Rozsah akceptování hereckých metod na školení amatérských divadelníků
7. 2. Základy všeobecně výchovné - herecká propedeutika
7. 3. Návrh tezí pro předmět Vývoj hereckých metod
7. 3. 1. Seznámení studentů se základními hereckými technikami
7. 3. 2. Stručný přehled úvodních vstupů (zkrácených) ke stěžejním tezím
Řecký herec v divadle amfiteatrového typu
Středověk
7. 4. Názorové polarity ve vývoji hereckých technik
7. 4. 1. Prožívání x absence prožívání
7. 4. 2. Herec jako autentická osobnost x herec jako dramatická postava
7. 4. 3. Ryze verbální x ryze pohybový herecký projev
7. 4. 4. Realistické herectví x herecká stylizace (znak)
7. 4. 5. Intelektová práce na rozboru textu x intuice při naplňování situací hereckým jednáním
7. 4. 6. Herec pod nadvládou režiséra x absence režiséra v práci herce
7. 5. Výběr některých cvičení hereckých pedagogů vhodných pro praktickou výchovu amatérských herců
7. 5. 1. Dědictví commedie dell´arte
7. 5. 2. Metoda Stanislavského
7. 5. 3. Michail Čechov
7. 5. 4. Jerzy Grotowski
7. 5. 5. Augusto Boal
7. 5. 6. Současní čeští pedagogové

8. ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury