Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivemHUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. CHARAKTERISTIKA PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ
2.1. Osobnosti vedoucích a jejich postavení
2.2. Dětský kolektiv a jeho podoby
2.3. Smysl akcí
2.4. Základní východiska
2.4.1. Projektová metoda

3. REALIZACE PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ
3.1. Volba témat
3.2. Struktura činnosti
3.2.1. Tradiční činnosti (hra v přírodě, noční hra, karneval, sportovní klání) 2.3.2. Dramatické hry a divadelní práce
3.2.3. Činnosti vycházející z dalších estetických oborů
3.2.4. Rekreační činnosti
3.3. Prostředky vedoucích při realizaci programu

4. HODNOCENÍ

5. PRÁZDNINOVÉ AKCE A MORÁLNÍ VÝCHOVA DĚTÍ

6. ZÁVĚREM

Seznam literatury
Přílohy