Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Radek marušák

OBSAH

1.    ÚVOD

2.    VÝUKA DĚJEPISU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
2.1.    1968  – smysl výuky
2.2.    1968 – problémy výuky
2.3.    1968 – způsob výuky

3.    ROK 1968 Z DNEŠNÍHO POHLEDU

4.    CÍLE A PROSTŘEDKY
4.1.    Strukturované drama
4.2.    Cesta k příběhu
4.3.    Postavy příběhu
4.4.    Informace
4.5.    Emoce
4.6.    Témata
4.7.    Rekvizity

5.    CHARAKTERISTIKA SKUPINY
5.1.    Specifika věkové skupiny
5.2.    Devátá třída 1. ZŠ Benátky nad Jizerou

6.    ROK 1868 – SCÉNÁŘ PROJEKTU A CÍLE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
6.1.    První den
6.2.    Druhý den

7.    POPIS REALIZACE PROJEKTU
7.1.    Realizace – první den
7.2.    Realizace – druhý den

8.    REFLEXE
8.1.    Písemné reakce
8.2.    Učitel
8.3.    Asistenti
8.4.    Forma
8.5.    Obsah
8.6.    Rozsah
8.7.    Informace
8.8.    Emoce
8.9.    Informace a emoce

9.    ZÁVĚR

10.    SEZNAM LITERATURY
 
SEZNAM PŘÍLOH

1. Víte, co se stalo v srpnu 1968? Anketa, DNES, 21.8.2008, str. A3 – jedna z inspirací projektu
2. Ukázky z první verze scénáře
3. Fotografie z realizace projektu
3.1. Juliin pokoj
3.2. Socialismus s lidskou tváří
3.3. Pražské jaro a jeho konec
3.4. Práce s novinami
3.5. Výroba transparentů
3.6. Tabule
3.7. Závěrečné rozhodování
3.8. Závěr
4. Jeden z použitých plakátů České nové vlny
5. Text 2000 slov
6. Noviny z prvních dnů okupace, se kterými žáci pracovali ve druhém bloku projektu
6.1. Večerník Praha 24.8.1968
6.2. Večerník Praha 25.8.1968
7. Těm, kterým věříme – leták, ze kterého se žáci dozvěděli o zatčení A. Dubčeka
8. Argumenty PRO/PROTI k závěrečnému rozhodování
9. Dotazníky, které žáci vyplňovali čtrnáct dní po realizaci projektu