Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HNILIČKOVÁ, Hana: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

Kapitola první
JAK BY TO MNOHLO BÝT, KDYBY…
Podkapitola první - Prostor, partneři, řád
Podkapitola druhá - Psychologické předpoklady u dětí ve věku od 6 do 14 let
1. Fyzické možnosti dítěte
2. Mluvní možnosti dítěte
3. Míra diferenciace hry a práce
4. Rozdílnost výběru stimulací
5. Uvědomování si a pojímání prostoru, prostorových vztahů
6. Rozsah schopnosti soustředění, stav paměti a míra vybavovací schopnosti

Kapitola druhá
JAKÝ JE OBSAH A NÁROKY VLASTNÍ HERECKÉ PRÁCE
Podkapitola první - Zdroje – předpoklady tvorby herecké postavy
Podkapitola druhá - Etapy herecké práce
1. Sbírání materiálu – “nahlížení”
2. Stavění postavy – “pronikání”
3. Ukotvení postavy – “konturování”
4. Zveřejnění postavy – “dobarvování”

Kapitola třetí
CO A JAK MŮŽE DÍTĚ AKCEPTOVAT Z NÁROKŮ HERECKÉ PRÁCE

Kapitola čtvrtá
JAK TO BYLO V PRAXI

Závěr

Poznámky
Použitá literatura

PŘÍLOHY
Jitřní paní - 1.jednání
Děti po derniéře Jitřní paní
anketa “Dítě na jevišti – co vy na to?”
Výběr dramat s dětskými rolemi
Ilustrační programy a fotografie)