Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD
1. V. J. PROPP - MORFOLOGIE POHÁDKY

2. B. BETTELHEIM - PROČ ČÍST POHÁDKY V DNEŠNÍ DOBĚ

3. VYTYČENÍ MODELŮ SOUROZENECKÝCH VZTAHŮ V POHÁDKÁCH
3.1. První sourozenecký model
3.1.1. Stručný obsah pohádek
3.1.2. Společné a rozdílné motivy v pohádkách
   Odlišné motivy pohádky O sestře devíti bratří od předešlých pohádek prvního sourozeneckého modelu
   Sestra hledá své bratry
3.1.3. Další témata a motivy
   Proměna synů a jejich odchod
   Vztah bratrů k jejich sestře
3.2. Druhý sourozenecký model
3.2.1. Stručný obsah pohádek
3.2.2. Shodné a rozdílné motivy v pohádkách
   Rozpad harmonie, souboj s vlastním Já
3.2.3. Další témata a motivy
   Hledání mužské role v životě
   Zvířecí pomocníci
3.3. Třetí sourozenecký model
3.3.1. Stručný obsah pohádek
3.3.2. Shodné a rozdílné motivy v pohádkách
   Rozpad a nefunkčnost rodiny jako aspekt stmelující sourozence
3.3.3. Další témata a motivy
   Odloučení jako prvek posilující sourozenecký vztah
   Vztah macechy (chůvy) k nevlastnímu dítěti
3.4. Čtvrtý sourozenecký model
3.4.1. Stručný obsah pohádek
3.4.2. Shodné a rozdílné motivy v pohádkách
   Dvojí stránka lidské bytosti
3.4.3. Další témata a motivy
   Funkce postavy macechy v pohádkovém příběhu
   Manželství jako prvek umožňující dosáhnout vyššího stupně existence
3.5. Pátý sourozenecký model
3.5.1. Stručný obsah pohádek
3.5.2. Společné a rozdílné motivy v pohádkách
   Nalezení vyváženosti mezi mužským a ženským elementem
3.5.3. Další témata a motivy
   Poslání Kulihráška, Hráška v pohádce a jeho postavení v rodině
3.6. Šestý sourozenecký model
3.6.1. Stručný obsah pohádek
3.6.2. Shodné a rozdílné motivy v pohádkách
   Cesta k samostatnosti skrze ovládnutí svého Já
3.6.3. Další témata a motivy
   Cesta k harmonii svého Já
3.7. Sedmý sourozenecký model
3.7.1. Stručný obsah pohádek
3.7.2. Shodné a rozdílné motivy v pohádkách
   Sestry jako prostředek k získání švagrů pomocníků
3.7.3. Další témata a motivy
   Porušení slibu
   Funkce švagrů-pomocníků

4. VYUŽITÍ POHÁDEK A JEJICH TÉMAT V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

ZÁVĚR

Prameny
Použitá literatura

PŘÍLOHY
Scénář pohádky Katalineta a velryba
Režijně scénografický scénář pohádky Katalineta a velryba