Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. STRUČNÝ ŽIVOTOPIS JINDRY DELONGOVÉ V DATECH
1.1. Vlivy na celoživotní práci

2. PIRKO
2.1. Historie PIRKA
2.2. Mladí vedoucí
2.3. Výběr dětí do souboru
2.4. PIRKO a televizní činnost
2.5. Vliv PIRKA na děti
2.6. Osobnosti PIRKA

3. METODIKA PRÁCE
3.1. Cíl výchovné práce Jindry Delongové v dramatické výchově
3.2. Obvyklá struktura schůzky
3.3. Pohybová a hlasová průpravná cvičení
3.4. Improvizace a hry na základě různých inspiračních podnětů

4. INSCENAČNÍ PRÁCE S DĚTSKÝM DIVADELNÍM SOUBOREM
4.1. Inscenační praxe
4.1.1. Zahrajem si na pohádky
4.1.2. Svět se točí dokolečka
4.1.3. Aby se děti divily
4.1.4. Komedie o Františce, dceři krále anglického, též Honzíčkovi, synu  kupce   londýnského
4.1.5. Motýli tady nežijí
4.1.6. Zahrada
4.1.7. Škola hrou
4.1.8. Bleděmodrý Petr
4.1.9. Jak šumí les
4.1.10. Tři princezny na vdávání
4.1.11. Věci, květiny, zvířata, lidé pro děti
4.1.12. Povídky z Humří boudy
4.1.13. Brněnské pověsti
4.1.14. Barevný koníček
4.1.15. Zlaté jablko
4.2. Inscenační postupy
4.3. Přehlídky
4.4. Zahraniční cesty

5. METODICKÁ PRÁCE
5.1. Soutěž v přednesu posluchačů středních pedagogických škol
5.2. Jan Amos Komenský
5.3. Mít nápady dovoleno
5.4. Vezměte do ruky knihu
5.5. Lektorská činnost a práce v porotách

6. BIBLIOGRAFIE

7. ZÁVĚR

8. PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI
Příloha č. 1 - Průpravná hlasová a pohybová cvičení
Příloha č. 2 - Scénář Zahrajem si na pohádky
Příloha č. 3 - Scénář Svět se točí dokolečka
Příloha č. 4 - Scénář Aby se děti divily
Příloha č. 5 - Scénář Škola hrou
Příloha č. 6 - Scénář Jak šumí les
Příloha č. 7 - Scénář Pohádky z Humří boudy
Příloha č. 8 - Scénář Brněnské pověsti
Příloha č. 9 - Scénář Zlaté jablko
Příloha č. 10 - CD-ROM: dobové fotografie

Seznam použitých pramenů
Literatura