Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

ÚVOD

1. HRAČKA A DĚTSKÁ HRA S OHLEDEM NA ONTOGENEZI
1.1. Hračka a dětská hra s ní v období prvního dětství
1.2. Období druhého dětství
1.3. Třetí dětství - období prepubescence
1.4. Pubescence

2. PŘEDMĚT A PŘEDMĚTNÝ SVĚT
2.1. Předmět a předmětný svět v divadle
2.2. Předmět v dramatické výchově
2.3. Pomůcky v průpravných hrách dramatické výchovy
   Rozvíjení rytmického cítění
   Rozvíjení smyslového vnímání
   Rozvíjení skupinového cítění
   Rozvíjení obrazotvornosti a fantazie
   Charakterizace
   Příklady her a cvičení
2.4. Předmět jako rekvizita, jako zástupná rekvizita a loutka

3. DRUHY LOUTEK
3.1. Znakovost
3.2. Druhy a typy loutek a jejich animace

4. DĚTSKÉ HERECTVÍ S LOUTKOU
4.1. Oživování loutky
4.2. Sdělnost loutky

5. LOUTKY A DĚTI NA ZUŠ

ZÁVĚR

Literatura