Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (magisterská práce)

vedoucí diplomové práce: PaedDr. Soňa Koťátková

OBSAH

1. ÚVOD

2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Dítě předškolního věku
2.2. Základní potřeby dítěte předškolního věku
2.3. Hra jako dominující činnost dítěte
2.4. Dítě a předškolní zařízení
2.5. Výchovná dramatika, její cíle a úkoly v mateřské škole
2.6. Výchovná dramatika jako princip práce s dětmi na mateřské škole

3. PRAKTICKÁ ČÁST
3.1. Možnosti plánování výchovně vzdělávací práce na principech výchovné dramatiky v mateřské škole
3.2. Jak začínat výchovně vzdělávací práci na principech výchovné dramatiky v řízených činnostech
3.3. Nástin obsahu práce v oblasti výchovné dramatiky ověřovaném v praxi na mateřské škole
3.4. Pohádka jako inspirace
3.5. Celková kultivace klimatu mateřské školy na principech výchovné dramatiky

4. OSOBNOST UČITELKY
4.1. Specifické požadavky na osobnost učitelky v novém pojetí mateřské školy jako instituce v oblasti výchovné dramatiky
4.2. Současné pojetí přípravy učitelek mateřských škol na SPgŠ v předmětu dramatická výchova a potřebné změny

5. ZÁVĚR

Seznam použité literatury