Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD - CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

2. CHARAKTERISTIKA SKUPINY
2.1. Zobecnění problémů skupiny

3. CÍLE PROJEKTU

4. VÝBĚR A ANALÝZA LITERÁRNÍCH PŘEDLOH
4.1. Iva Procházková a její Soví zpěv
4.1.1. Odůvodnění výběru textu aneb Co text nabízí žákovi
4.1.2. Analýza textu pro potřeby dramatické výchovy aneb Co text nabízí učiteli
4.1.3.    Úpravy textu v závislosti na typu lekce
4.2. Jostein Gaarder a jeho Dívka s pomeranči
4.2.1. Odůvodnění výběru textu aneb Co text nabízí žákovi
4.2.2. Analýza textu pro potřeby dramatické výchovy aneb Co text nabízí učiteli
4.2.3. Úpravy textu v závislosti na typu lekce
4.3. Básnické texty Emanuela Frynty, Mileny Lukešové, Jana Kašpara, Jana Skácela, Josefa Kainara, Vítězslava Nezvala a Jaromíra Nohavici
4.3.1. Odůvodnění výběru textu aneb Co text nabízí žákovi
4.3.2. Analýza textu pro potřeby literární a dramatické výchovy aneb Co text nabízí učiteli
4.3.3. Úpravy textu v závislosti na typu lekce

5. METODY V AKCI
5.1. První dílna - Soví zpěv
5.1.1. Plán lekce
5.1.2. Metodický rozbor lekce
5.2. Druhá dílna - Dívka s pomeranči
5.2.1. Plán lekce
5.2.1.1. Večerní, přípravná část
5.2.1.2. Hlavní program
5.2.2. Metodický rozbor lekce
5.3. Třetí dílna - Trocha poezie nikoho nezabije
5.3.1. Plán lekce
5.3.2. Metodický rozbor lekce

6. STRUČNÉ SHRNUTÍ UŽITÝCH METOD ŘÍZENÍ VYUČOVÁNÍ

7. NĚKTERÉ NADŘAZENÉ PRINCIPY DRAMATICKOVÝCHOVNÉ PRÁCE ANEB SHRNUTÍ

8. ZÁVĚR

9. Seznam pramenů a literatury

Přílohy