Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. JAK SE HUDBA UPLATŇUJE V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
1.1. Uplatnění hudby při motivaci
1.2. Hudební tvořivost v dramatické výchově

2. ČINNOSTI V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ S VYUŽITÍM HUDEBNÍCH PRVKŮ
2.1. Motivace hudbou
2.2. Uplatnění hudby při práci s námětem
2.3. Hry a cvičení využívající hudební prvky

ZÁVĚR

Seznam literatury
Diskografie