Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti

vedoucí diplomové práce: Marcela Benoniová

OBSAH

1. ÚVOD

2. VÝCHOZÍ SMĚRY A TECHNIKY
Integrující dýchání a práce s tělem
Strukturální integrace (rolfing)
Feldenkreisova metoda
Aikidó
Tanec
Tanec jako rituál
Tanec jako kolektivní zábava
Tanec jako podívaná

3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PSYCHOFYZICKÝCH SOUVISLOSTÍ
Dech
Vzpřímený postoj
Přirozený pohyb
Centrum těla
Role uvědomění v sebepoznání
Koncentrace a imaginace
Stav tance

4. METODIKA VEDENÍ V POHYBOVÉ VÝCHOVĚ
Jak je na tom dnešní mládež
Princip neusilovné usilovnosti
Princip návratu k přirozenému vědění
Znovuobjevování samozřejmého
Odhalování masky
Princip postupného zvládání techniky
Princip nemechanických pohybů
Princip propojování pohybu a ostatních složek osobnosti
Princip hry a dramatické situace
Stav tance jako princip
Směřování k divadlu jako princip

5. ZÁVĚR

Bibliografie