Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DOČKAL, Viktor: Participační divadlo

Vedoucí diplomové práce: doc. Phdr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH
 
1. ÚVOD

2. DRUHÁ DIVADELNÍ REFORMA

3. PARADIVADELNÍ SYSTÉMY

4. PARTICIPAČNÍ DIVADLO
4.1. Divák svědek
4.2. Aktivní výměna
4.3. Kulturní účast
4.4. Interaktivní divadlo
4.5. Představení na zakázku

5. AUTENTICITA JEDNÁNÍ

6. DIVADLO VE VÝCHOVĚ
6.1. Vznik představení divadla ve výchově
6.2. Přehled participačních divadel – z pohledu divadla ve výchově
6.3. Divák divadla ve výchově
6.4. Příprava a vstup do role
6.5. Prostředí / Prostor
6.6. Cíle divadla ve výchově

7. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PŘEDSTAVENÍ DIVADEL VE VÝCHOVĚ
7.1. Agentura Bořivoj – Rytíř
7.2. Divadelní sdružení Spolupospolu – Legenda bez slunce
7.3. Komunita Podcestný Mlýn – Bajky
7.4. Divadlo forum aneb problémy studenta dálkového studia umělěcko–pedagogického oboru
7.5. Divadlo Medvěd – Jackie and the Horrible family
7.6. Shrnutí

8. ROZHOVORY S ODBORNÍKY
8.1. Rozhovor s doc. PhDr. Janou Pilátovou
8.2. Rozhovor s doc. PhDr. Hanou Kasíkovou, CSc.
8.3. Rozhovor s MgA. Mirkou Vydrovou
8.4. Rozhovor s MgA. Ivetou Dřízhalovou
8.5. Výsledky analýzy

ZÁVĚR

Použitá literatura