Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí

Vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák

 

OBSAH

ÚVOD

1. VÝCHODISKA A CÍLE PROJEKTU
1.1. Východiska
1.2. Cíle projektu

2. SKUPINA A JEJÍ VĚKOVÁ CHARAKTERISTIKA
2.1. Charakteristika skupiny
2.2. Charakteristika mladšího školního věku
3. Využívání dramatickovýchovných metod při výuce

4. POVĚST A JEJÍ VÝZNAM

5. PLÁN PROJEKTU
5.1. První blok: Slované – Pověst O Čechovi
5.2. Druhý blok: hrad Rýzmburk - Pověst o panu Borešovi
5.3. Třetí blok: pověst z okolí bydliště - Zlatá trojka

6. REALIZACE
6.1. Realizace prvního bloku
6.2. Realizace druhého bloku
6.3. Realizace třetího bloku
6.4. Shrnutí

ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Pověst O Čechovi
Příloha č. 2 - Pověst o panu Borešovi
Příloha č. 3 - Pověst o zlaté trojce
Příloha č. 4 - Práce dětí - permoník
Příloha č. 5 - Obrázky starého města Most