Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČEŠKOVÁ, Eva: Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

Úvod

I. O KNIZE MOUDŘÍ BLÁZNI
1.1. O knize obecně
1.2. Bližší pohled na jednotlivé části + možné využití v DV

II. PŘÍBĚHY Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU
2.1. Úvod
2.2. Hledisko literární (vybrané pojmy)
2.3. Pohled učitele dramatu aneb Proč vlastně s příběhy pracovat - co přinášejí
2.3.1. Příběhy „moudrých bláznů“
2.3.1.1. O jakou skupinu příběhů se vlastně jedná
2.3.1.2. Jednotlivé typy „moudrých bláznů“
2.3.1.3. Specifika a charakteristiky
2.3.1.4. Možná úskalí a problémy

III. TYPOLOGIE A ROZDĚLENÍ DRAMAT PODLE J. VALENTY
3.1. Úvod
3.2. Podrobnější popis typologie dramat

IV. DRAMATA
4.1. Nasreddin
   Použité příběhy
   Pedagogicko-metodická část
   Metodický rozbor kroků dramatu
4.2. Originální řeešení obtížných situací
   Použité příběhy
   Pedagogicko-metodická část
4.3. Hostina slepců
   Použitý příběh
   Pedagogicko-metodická část

ZÁVĚR - SHRNUTÍ
Seznam literatury