Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 1]

vedoucí diplomové práce: Karel Vostárek

OBSAH

ÚVOD

1. MASKA
1.1. Vysvětlení a původ pojmu
1.2. Původ pojmu maska
1.3. Maska v historii
1.4. Funkce a smysl masky
1.4.1. Maska a magie
1.4.2. Maska a rituál
1.4.3. Vliv a moc masky
1.4.4. Funkce masky podle Searse A. Eldredge
1.5. Maska dnes
1.6. Základní dělení masek

2. HRA S MASKOU A JEJÍ SPECIFIKA
2.1. Hráč „oživuje“ masku
2.2. Maska „oživuje“ hráče
2.3. Hráč - maska - divák
2.4. Hra s maskou a její úskalí

3. MASKA PŘI PRÁCI S DĚTMI
3.1. Co maska nabízí dětem
3.1.1. Maska učí děti zákonitostem procesu divadla
3.1.2. Maska jako prostředek sebepoznávání a sebeovládání
3.1.3. Maska navozuje pocit bezpečí a uvolnění
3.1.4. Maska jako možnost výtvarného vyjádření
3.2. Co jsou děti schopné masce nabídnout?
3.3. Proč divadlo s maskou?
3.4. Jak děti vnímají masku?

4. PRAKTICKÉ POUŽITÍ MASKY PŘI PRÁCI S DĚTMI
4.1. Zásady při práci s maskou
4.2. Průpravná cvičení pro práci s maskou
4.2.1. Příklady rozehřívacích cvičení připravujících na práci s maskou
4.2.2. Průpravná cvičení pro práci s maskou rozvíjející představivost
4.2.3. Průpravná cvičení pro práci s maskou rozvíjející skup. citlivost
4.2.4. Průpravná cvičení pro práci s maskou rozvíjející práci s tělem
4.3. Výroba masky
4.3.1. Model z plastelíny
4.3.2. Model z hlíny
4.3.3. Výroba samotné masky
4.3.4. Malba masky
4.3.5. Konečná úprava
4.4. Přijetí masky
4.5. Maska v prostoru

5. PRAKTICKÉ POUŽITÍ LARVÁLNÍ MASKY PŘI PRÁCI S DĚTMI
5.1. Charakteristika larvální masky
5.2. Specifika hraní s larvální maskou
5.3. Průpravná cvičení pro práci s larvální maskou
5.4.  Konkrétní práce s larvální maskou
5.4.1. Cesta ke přijetí larvální masky
5.4.2. Práce na situacích
5.5. Čemu děti učí larvální maska
 
6. PRAKTICKÉ POUŽITÍ CHARAKTERNÍ MASKY PŘI PRÁCI S DĚTMI
6.1. Charakteristika charakterní masky
6.2. Specifika hraní s charakterní maskou
6.2.1. Dva způsoby uchopení charakterní masky
6.3. Průpravná cvičení pro práci s charakterní maskou
6.4. Počáteční charakterní masky
6.4.1. Cvičení pro práci s počáteční charakterní maskou
6.5. Konkrétní práce s charakterní maskou
6.5.1. Cesta ke přijetí charakterní masky
6.5.2. Práce na situacích
6.6. Čemu děti učí charakterní maska

7. PRAKTICKÉ POUŽITÍ NEUTRÁLNÍ MASKY PŘI PRÁCI S DĚTMI
7.1. Charakteristika neutrální masky
7.2. Specifika hraní s neutrální maskou
7.2.1. Neutrální mysl
7.2.2. Neutrální tělo
7.3. Průpravná cvičení pro práci s neutrální maskou
7.4. Konkrétní práce s neutrální maskou
7.4.1. Cesta ke přijetí neutrální masky
7.4.2. Práce na situacích
7.5. Čemu děti učí neutrální maska   

ZÁVĚR       

Použitá literatura a internetové odkazy

PŘÍLOHY