Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: Karel Vostárek

OBSAH

ÚVOD

I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Larvální maska
1.1. Maska
1.2. Divadelní maska
1.3. Larvální maska
1.4. Hraní s larvální maskou
2. Larvální maska a děti ve věku 12 a 13 let
2.1. Charakteristika věku 12 a 13 let
2.2. Koncentrace
2.3. Proč rozvíjet koncentraci u dětí ve věku 12 a 13 let?
2.4. Proč rozvíjet koncentraci při práci s larvální maskou?

II. PRAKTICKÁ ČÁST
1. Uvedení do problému
2. Cíle a hypotézy
3. Metodika průzkumu
4. Průběh průzkumu
5. Použité metody
6. Záznam z lekcí
6.1. Lekce 1.
6.2. Lekce 2.
6.3. Lekce 3.
6.4. Lekce 4.
7. Hodnocení praktické části
7.1. Hodnocení dotazníků
7.2. Sebehodnocení

ZÁVĚR

Použitá literatura
Příloha