Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BUREŠOVÁ, Vladimíra: Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování

vedoucí diplomové práce: Radek Marušák


OBSAH

ÚVOD

1. HISTORIE ROMŮ
1.1. Odchod z Indie
1.2. Příchod do Evropy
1.3. Konec embarga
1.4. Psanci
1.5. Asimilační politika
1.6. Druhá světová válka
1.7. Migrace Romů do Čech
1.8. Řešení "cikánské otázky“
1.8.1. Důsledky řešení "cikánské otázky"
1.9. Současnost

2 PROBLEMATIKA ROMSKÉ MENŠINY
2.1. Nezaměstnanost a její důsledky
2.2. Vzdělání
2.3. Jazyková bariéra
2.4. Životní styl
2.4.1. Romská rodina
2.4.2. Náboženství, zvyky a tradice
2.4.3. Romské vnímání času
2.4.4. Národní identita

3 ZPŮSOBY SYSTEMATIZOVÁNÍ METOD STRUKTUROVANÉHO DRAMATU
3.1. Akce vytvářející kontext
3.1.1. Určení prostoru
3.1.2. Postava
3.1.3. Živé obrazy
3.1.4. Graficko-písemné metody
3.1.5. Hry s pravidly
3.2. Epická akce
3.2.1. Plášť experta
3.2.2. Schůze, shromáždění
3.2.3. Jeden den v životě
3.2.4. Reportáže
3.2.5. Ulička (Alej)
3.2.6. Horké křeslo
3.2.7. Svědectví
3.2.8. Vnitřní hlasy
3.2.9. Předávané vyprávění
3.3. Poetická akce
3.3.1. Výměna rolí
3.3.2. Rituál
3.3.3. Analogie
3.4. Reflexe

4. KONCEPCE PROJEKTU

5. REFLECE DÍLČÍCH KROKŮ A CELKOVÁ REFLEXE

6. DALŠÍ MOŽNOSTI PRÁCE S TÍMTO TÉMATEM

ZÁVĚR

Použitá literatura
Další prameny
Přílohy