Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura

vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

1. NERUDŮV FEJETON A JEHO ŽÁNROVÉ PŘESAHY (1. část výukového projektu)
Tematické celky 1. části projektu a jejich jednotlivé výukové kroky:
1. 1. Realita každodennosti v črtě, fejetonu či causerii aneb Co se v Praze všechno děje
1. 1. 1. Evokace zážitků ze současné ulice
1. 1. 2. Sestavování a dotváření textu inspirovaného děním na ulici
1. 1. 3. Charakteristika fejetonu, črty a causerie
1. 2. Nerudovy fejetony a jejich proměny aneb Co se v Praze všechno dělo
1. 2. 1. Výjevy z pražských ulic 19. století, jejich rekonstrukce a dotváření
1. 2. 2. Průzkum variant Nerudova fejetonu
1. 2. 3. Charakteristika žánru arabesky a hlavních rysů rané arabesky Nerudovy

2. NERUDŮV PODÍL PŘI KONSTITUOVÁNÍ NOVÝCH ESTETICKÝCH KÁNONŮ V LITERATUŘE 60. LET 19. STOLETÍ (2. část výukového projektu)
Tematické celky 2. části projektu a jejich jednotlivé výukové kroky:
2. 1. Svědectví o vzniku almanachu Máj
2. 2. Jarní almanach Máj a jeho přispěvatelé
2. 3. Nerudova obhajoba "škodlivých směrů"
2. 4. Shodný "škodlivý motiv" v Nerudově fejetonu a arabesce z 60. let a jeho význam
2. 4. 1. Vytváření zvukových příběhů próz se "škodlivým motivem"
2. 4. 2. Psaní prozaických textů podle zvukových příběhů
2. 4. 2. Rozbor a interpretace výchozího fejetonu a arabesky

3. PRÓZA U TŘÍ LILIÍ (3. část výukového projektu)
Tematické celky 3. části projektu a jejich jednotlivé výukové kroky:
3. 1. Doplňování informací se vztahem k životu a dílu Jana Nerudy
3. 2. Povídky malostranské
3. 2. 1. Evokace prostředí Malé Strany v 19. století
3. 2. 2. Charakteristika povídkového souboru
3. 3. "Škodlivé téma" v povídce U tří lilií
3. 3. 1. Motivická analýza a interpretace povídky
3. 3. 2. Vytváření vnitřní charakteristiky postav povídky
3. 3. 3. Imaginární a reálný prostor povídky
3. 4. Rekonstrukce geneze povídky
3. 5. Škodlivé směry podruhé aneb Manifest české moderny

ZÁVĚR

Poznámky
Prameny a literatura
Přílohy