Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy

Vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák

OBSAH

1. ÚVOD

2. VÝCHOZÍ POZICE PRO PROJEKT
2.1. Žáci a třída
2.2. Dramatická výchova jako samostatný předmět
2.3. Osnovy, stanovování cílů a plánování práce
2.4. Škola, škola a učitel dramatické výchovy

3. PROJEKT O PŘÁTELSTVÍ
3.1. Cesta k projektu
3.2. Téma projektu
3.3. Cíle projektu
3.4. Plánování práce, vedení lekcí

4. JEDNOTLIVÉ KROKY
4.1. Uvedení do tématu
4.2. Hledání a formulování otázek, které skupinu zajímají
4.3. Společné stanovení a formulace „cílů“ práce
4.4. Hledání a vybírání způsobů práce
4.5. Vlastní práce na projektu
4.6. Sumarizace, prezentace výsledků práce
4.7. Závěr, zhodnocení výsledků práce

5. DALŠÍ MOŽNOSTI PRÁCE S TÉMATEM PŘÁTELSTVÍ V RÁMCI PROJEKTU
5.1. Využití populární hudby
5.2. Využití beletrie
5.3. Využití poezie
5.4. Citáty
5.5. Výtvarná díla, fotografie, kreslené vtipy
5.6. Burza otázek
5.7. Sbírání a vybírání námětů a témat k různým technikám práce
5.8. Devítiboj v improvizaci
5.9. Stručný popis některých her a cvičení

ZÁVĚR

Bibliografie
Přílohy 1–5