Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BINKOVÁ, Zdenka: Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH VÝCHODISEK POTŘEBNÝCH PRO KONCEPT PLÁNOVANÉHO PROJEKTU
1.1. Pojem přechodový rituál
1.2. Přechodové období z dětství do dospělosti
1.3. Forma a působení iniciačního rituálu
1.4. Pojem rituál
1.5. Používání pojmu rituál a jeho proměny
1.6. Pojem iniciace
1.7. Dětství a dospělost jako východiska iniciace

2. MÍSTO PŘECHODOVÝCH RITUÁLŮ V SOUČASNÉ VÝCHOVĚ

3. MAPOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PLÁNOVANÝ PROJEKT
3.1. Základní pojem zkušenostní učení
3.2. Objasnění termínu prožitková pedagogika
3.3. Přístupy dramatické výchovy
3.4. Dramatická výchova v přechodových rituálech

4. ZACÍLENÍ A VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PLÁNOVANÉHO PROJEKTU

5. PŘÍPRAVA PRAKTICKÉ ČÁSTI
5.1. Z hlediska zázemí
5.2. Z hlediska možností náplně programů
5.3. Koncepce a struktura připravovaného projektu

6. NÁVRHY INICIAČNÍCH PROJEKTŮ
6.1. Přechodové projekty z dětství do dospívání pro dívky, kratší programy
6.1.1. Dívčí pohádkové postavy, Tříhodinový projekt
6.1.2. Fiktivní příběh dívky, Tříhodinový projekt
6.1.3. Příběh Ifigenie, Devadesátiminutový projekt
6.1.4. Návrh týdenního iniciačního přechodu z dětství do dospívání pro dívky
6.2. Návrh týdenního přechodového projektu z dětství do dospívání pro chlapce
6.3. Návrh přechodového projektu z dospívání do dospělosti

ZÁVĚR

Seznam použité literatury
Prostudovaná literatura
Seznam zkratek