Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

1. ÚVOD

2. MULTIKULTURNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
2.1.1. Pojmy
2.1.2. Základní složky multikulturní výchovy. Problém terminologie
2.1.3. Dvě koncepce multikulturní výchovy aneb CO?
2.1.4. Kde realizovat MKV; učební plány
2.1.5. MKV v českých školních učebnicích; analýza učebnic pro základní školy
2.2.1. Jak realizovat multikulturní výchovu; dramatická výchova jako nástroj MKV
2.2.2. Možnosti a limity DV a MKV

3. PROJEKT „VÝSTAVA“
3.1. Příprava dílny „Pohledy“
3.1.1. Vybraný směr multikulturní výchovy; cíle projektu
3.1.2. Proč Romové z východního Slovenska?
3.1.3. Proč se tedy pracovalo i s fotografiemi Romů z jiných oblastí?
3.2. Program dílny „Pohledy“
3.2.1. Program dílny tak, jak byl připravený
3.2.2. Program dílny tak, jak proběhl
3.2.3. Hodnocení dílny

4. NÁVRHY DALŠÍCH MKV PROGRAMŮ
4.1. Hra na antropology
4.1.1. Pracovní list žáka
4.2. Olympiáda
4.3. Neznámý národ

5. ZÁVĚR

Přílohy

Seznam použitých pramenů a literatury