Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Vedoucí diplomové práce: Radek Marušák

 

OBSAH

I. ÚVOD

II. MALÁ SOCIÁLNÍ SKUPINA A ZÁJMOVÝ KROUŽEK DRAMATICVKÉ VÝCHOVY
Specifika zájmového kroužku dramatické výchovy

III. DÍTĚ ŠKOLNÍHO VĚKU
Obecná charakteristika
1. období - raný školní věk
2. období - střední školní věk
Potřeby dětí v prvních dvou období školního věku
1. Potřeba tělesná
2. Potřeba intelektuální
3. Potřeby sociální
4. Potřeby citové
Zájmy dětí v prvních dvou obdobích školního věku
Školní věk a dramatická výchova

IV. DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO VĚKOVĚ HETEROGENNÍ SKUPINU
Specifika věkově heterogenní skupiny
Látky a náměty
Styly vedení
Plánování dlouhodobé a krátkodobé pro věkově heterogenní skupinu
Plán činností pro věkově heterogenní skupinu
Metody dramatické výchovy používané pro věkově heterogenní skupinu
Metody vedení věkově heterogenní skupiny¨

V. ORGANIZACE A STAVBA LEKCE PRO VĚKOVĚ HETEROGENNÍ SKUPINU

VI. UKÁZKA LEKCÍ PRO VĚKOVĚ HETEROGENNÍ SKUPINU

VII. ZÁVĚR

Seznam literatury

PŘÍLOHA
Kočičí palác - návrh scénáře