Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Karel Vostárek

OBSAH

1. ÚVOD

2. FUNKCE A POUŽITÍ MASKY
2.1. K čemu slouží maska
2.2. Působení masky na svého nositele
2.3. Maska a transcendence
2.4. Maska jako symbol kontinuity
2.5. Ochranná funkce masky
2.6. Maska a zábava
2.7. Pět funkcí masky podle Eldredge

3. HRA S MASKOU A JEJÍ SPECIFIKA
3.1. Herec dodává masce chybějící rozměr
3.2. „2 in 1” aneb dualita herce v masce
3.3. Třetí rozměr masky
3.4. Improvizace i interpretace
3.5. Maska osvobozuje
3.6. Impuls těla
3.7. Maska obnažuje tělo

4. MASKA VE VÝCHOVĚ HERCE
4.1. Původ používaní masky ve výchově herce
4.2. Cíle používání masky ve výchově herce
4.2.1. Rozvoj tělesných schopností
4.2.2. Hledání neutrality

5. PRAKTICKÉ POUŽITÍ MASKY VE VÝCHOVÉ HERCE
5.1. Metoda práce s maskou
5.1.1. Hledání cesty
5.1.2. Pozorování a reflexe
5.1.3. Zpětná vazba
5.2. Jak přistupovat k masce
5.2.1. Uchopení masky
5.2.2. “Obutí” masky
5.2.3. Nasazování a nošení masky
5.2.4. Vtělení se do masky
5.2.5. Vyprázdnění mysli
5.3. Hra s maskou v prostoru
5.3.1. Masky ve vztahu k publiku a k sobě navzájem
5.3.2. Možná úskalí hry s maskou
5.3.3. Velikost skupiny a prostoru
5.3.4. Oblečení a rekvizity 

6. NEUTRÁLNÍ MASKA
6.1. Charakteristika neutrální masky
6.2. Čemu nás učí neutrální maska
6.3. Neutrální tělo
6.4. Cvičení s neutrální maskou
6.4.1. Začínáme rozcvičkou
6.4.2. Specifická průprava
6.4.3. Jak začít s neutrální maskou

7. CHARAKTERNÍ MASKA
7.1. Specifika charakterní masky
7.2. Čemu učí charakterní maska
7.3. Larvální masky jako první krok na cestě k charakterizaci
7.3.1. Použití larvální masky při hledání těžiště
7.4. Maska a její jevištní protiklad
7.5. Poloviční masky

8. MOŽNOSTI POUŽITÍ MASKY V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

9. ZÁVĚREM

Literatura
Internetové odkazy