Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BECHYŇOVÁ, Lada: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

Ke kořenům RSŠD

MARIE HEJNOVÁ

EVA SEEMANOVÁ
Počátky souboru
Výběr textů
Druhý rok práce v souboru
Třetí rok činnosti RSŠD
Práce na jevištní řeči
Práce na technice jevištní řeči v prvním roce
Práce na technice jevištní řeči v druhém roce
Období lidových her
Zhodnocení práce E . Seemanové

JIŘÍ PAĎOUR
Passion
Způsob práce Passionu
Ubohá a šťastná

JAROSLAV CHRPA

VÁCLAV MARTINEC
Způsob práce na Chvále jazyka
Metodika páce V, Martince

EVA PAŠKOVÁ

JIŘÍ HRAŠE

HELENA GLANCOVÁ

MARTA HRACHOVINOVÁ A OTTO LIŠKA
Zhodnocení práce M Hrachovinové a O. Lišky

EVA HRUBÁ

ŠÁRKA ŠTEMBERGOVÁ
Práce na otvírání studánek
Z další práce Přípravky
Masopustní žerty
Co bylo po rozpadu RSŠD
Rozbor práce Š. Štembergové

Současnost

Seznam inscenací RSŠD
Použitá literatura
Příloha