Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Tvořivá dramatika 1/2017

ÚVAHY POJMY SOUVISLOSTI

Denisa Tchelidze: Zmysel a funkcia esteticko-výchovných predmetov v kurikulu základného vzdelávania

Eva Machková: Divadlo ve výchově na pokračováníI

 

DRAMATIKA UMĚNÍ DIVADLO

Nahlížení 2016. 27. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Bechyně 20.–23. října 2016

Marie Nováková: Nahlížení Bechyně

Vendula Slepičková: Nahlížení nebo ohlížení?

14. světový festival dětského divadla, Stratford, Ontario, Kanada 5.-14. června 2016

Alexandra Štefková: My World, Our Planet. Světový festival dětského divadla


DRAMATIKA VÝCHOVA VZDĚLÁVÁNÍ

Dramatická výchova v knihovnách

Lucie Mecová: Zahrada. Dramatickovýchovný program na základě knihy Jiřího Trnky určený dětským oddělením veřejných knihoven

Lucie Mecová: Děvčátko Momo a ukradený čas. Dramatickovýchovný program na základě knihy Michaela Endeho určený dětským oddělením veřejných knihoven


REFLEXE RECENZE INFORMACE

Gabriela Zelená Sittová: Když je dobře upředeno. Metodika mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové Kratochvílové

UMĚNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Eva Koudelková: Černá nevěsta a několik souvislostí

Eva Machková: Pověsti cizích zemí 1

Kateřina Dudová: Dva populárně naučné časopisy pro děti a mládež

Luděk Korbel-Jaroslav Provazník-Eva Davidová-Marta Žilková-Michaela Lažanová-Gabriela Zelená Sittová-Klára Fidlerová-Lucie Šmejkalová-Anna Hrnečková: Nahlédnutí do nových knih pro děti a mládež

 

DramaDiář / DramaDiary


DĚTSKÁ SCÉNA 52

Ivana Sobková: Může za to štrůdl

Ivana Sobková: Několik slov o vzniku inscenace

Roark Bradford: Stvoření světa a ráj


Obsah všech dosud vydaných čísel Tvořivé dramatiky, archiv starších čísel a veškeré důležité informace o dramatické výchově najdete na adrese www.drama.cz.