Katedra teorie a kritiky

stripe1

Přehled přednášek - zimní semestr 2016/2017

/přednášky se konají v HALLEROVĚ SÁLE, II. p. DAMU – střední trakt/

Datum

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I

středa 9-10,25

Divadlo v české kultuře

středa 12, 00 – 13,25

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury II

středa 13,35-15

12.10.16

Úvodní hodina

Zdroje a povaha
západní kultury

Vostrý

Divadlo a proces formování moderního českého národa

Vostrý

Ruský realismus a divadlo

Magdová

19.10.16

Antické divadlo

Sarkissian

Od prozatimního divadla k Národnímu divadlu

Císař

Zrod moderního divadla - Reinhardt

Augustová

 

26.10.16

Antické divadlo

Sarkissian

J. K. Tyl a obrozenecké drama

Janoušek

Zrod moderního divadla – Craig a Appia

Hyvnar

02.11.16

Římské divadlo

Poláčková

Divadlo a česká moderna: od obrozenecké služebnosti ke svébytnosti

Hyvnar

Umělecká rada- konec přednášky 14.45!!!

Čechov a moderní drama

Hanušková

09.11.16

Divadlo ve středověku

Kyselová

Jaroslav Kvapil a divadlo mezi uměním a politikou

Vostrý

Ibsen a Strindberg

Stehlíková

 

16.11.16

Italská commedie dell´arte

Bohadlová

K. H. Hilar

Kyselová

Stanislavskij a moderní divadlo

Korčák  

23.11.16

Alžbětinské divadlo

Schlegelová

Od Vojanova Hamleta k Štěpánkovu Raskolnikovovi

Sílová

Evropská krize a expresionismus

Vostrý

30.11.16

Shakespearův divadelní jazyk

Krajník

Česká divadelní avantgarda- Jindřich Honzl

Augustová

Ruské divadlo
od symbolismu k futurismu a avantgarda

Magdová

07.12.16

Španělské divadlo zlatého věku

Pokorný

Česká divadelní avantgarda – Frejka

Kyselová

Symbolismus ve Francii a Alfred Jarry

Jobertová

 

14.12.16

Shrnutí a vyhodnocení prvního semestru studia předmětu, metodika přípravy na zkoušku

Česká divadelní avantgarda - Burian

Jiřík

Italské divadlo a
Luigi Pirandello

Kudláčková

21.12.16

Rezerva

Konzultace ke zkoušce

Konzultace ke zkoušce

Přednášky Základy divadelního pojmosloví se konají v Hallerově sále vždy ve středu od 10,35 do 11,55 hod.