Katedra teorie a kritiky

stripe1

Informace ke zkouškám z předmětů Divadlo v kontextu západní kultury I, Divadlo v kontextu západní kultury II, Divadlo v české kultuře

  • Katedra teorie a kritiky vypisuje tři řádné a dva opravné termíny.

  • Zkouška vychází z přednášek a seznamu literatury a bude pouze ústní.

  • Student je povinen se přihlásit na jeden ze tří vypsaných řádných termínů.

  • Druhý opravný termín student skládá za přítomnosti dvou pedagogů.

  • Student, který je přihlášen, ale neomluví se a nedorazí, je ohodnocen známkou X.

  • Student, který se nepřihlásí na žádný z řádných termínů, je automaticky zpětně ohodnocen známkou X.

  • Pokud student neuspěje na řádném ani dvou opravných termínech, může si požádat o děkanský termín, který je komisionální zkouškou.

  • Pokud se zapsaný student nemůže na zkoušku dostavit (pouze ze závažných důvodů), měl by se nejpozději den před zkouškou písemně omluvit zkoušejícím:

martina.schlegelova@damu.cz, zuzana.augustova@damu.cz, eva.kyselova@damu.cz

 

 

V Praze, dne 6.10.2015

 

Mgr.art.Eva Kyselová, PhD.

Katedra teorie a kritiky

 

Mgr. Petr Prokop

Proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost