Katedra teorie a kritiky

stripe1

Divadlo v kontextu západní kultury I

Seznam literatury pro LETNÍ SEMESTR 2016/2017

Primární literatura

Brockett: Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Carlson: Dejiny divadelných teórií (příslušné kapitoly)

Csáky: Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny

Diderot: Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Fischer-Lichte: Dejiny drámy (příslušné kapitoly)

Hugo: Předmluva ke Cromwellovi

Jurkowski: Proměny ikonosféry (příslušné kapitoly)

Krausová: Od Lessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš: Divadlo francouzského baroka

Raimund, Grillparzer, Nestroy: Vídeňské lidové divadlo: od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi

Scheible: Dramatik Arthur Schnitzler In. A. Schnitzler: Hry I

Scherhaufer: Čítanka z dějin divadelnej réžie II

Sekundární literatura:

Augustová: ediční poznámky In: A. Schnitzler: Hry I a II

Augustová: Literatura jako herectví In: V hlavní roli text

Grusková: Mein lieber Pornograph - Arthur Schnitzler a jeho doba In. Divadelní revue 4/1995

Hilmera: Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách

Kraus: Divadlo ve službách dramatu (kapitoly týkající se Marivauxe, Musseta, Nestroye)

Kučera: Moliére : moralista a posměváček

Lessing: Hamburská dramaturgie

Mikeš: Pět romantických siluet : poezie francouzského romantismu

Pelikán: Nástin dějin polské dramatiky

Preisner: Johann Nepomuk Nestroy - tvůrce tragické frašky

Procházka, Hrbata: Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty

Štěpán: Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury I

Vostrý: Prožívat, či hrát? In. O hercích a herectví

Hry:

Beaumarchais: Figarova svatba

Büchner: Vojcek

Corneille: Cid

Goethe: Egmont, Faust

Goldoni: Sluha dvou pánů

Gozzi: Turandot

Grabbe: Don Juan a Faust

Gribojedov: Hoře z rozumu

Hofmannsthal: Bohatec a smrt (Jederman)

Hugo: Hernani

Kleist: Princ Bedřich Homburský

Krasiński: Komedie ne božská

Kraus: Poslední chvíle lidstva

Lermontov: Maškaráda

Lesssing: Emilia Galotti, Moudrý Nathan

Marivaux: Hra lásky a náhody

Moliére: Tartuffe, Don Juan

Musset: Lorenzaccio

Nestroy: Talisman

Puškin: Boris Godunov

Racine: Faidra

Raimund: Alpský král a nelida

Schiller: Loupežníci, Úklady a láska

Schnitzler: Rej, Krajina širá

Slowacki: Balladyna

Voltaire: Candide