Katedra teorie a kritiky

stripe1

Walter Nagy

Narodil se v Nitře na Slovensku a proto jeho vztah k divadlu formovalo nitranské divadelní prostředí (Divadlo A. Bagara a mezinárodní festival Divadelná Nitra ad). V roce 2008 absolvoval magisterské studium na Katedře divadelních studií VŠMU v Bratislavě. Během studií se zúčastnil stáží na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze a na ELTE v Budapešti. Doktorandské studium na KTK DAMU zahájil v akademickém roce 2010/2011 a pod vedením prof. Jana Vedrala pracuje na tématu: Inscenace Jozefa Bednárika v 70. a 80. letech 20. století v kontextu české a slovenské divadelní kultury. Pravidelně spolupracuje s Institutem dokumentárního filmu v Praze.

nagy.jpg