Katedra teorie a kritiky

stripe1

Karolina Plicková

Absolvovala obor teatrologie na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývala zejména poetikou absurdního divadla, historií a dramaturgií Divadla Na zábradlí a nonverbálním divadlem, což všechno vyústilo v její diplomovou práci o české skupině pohybového divadla Pantomima Alfreda Jarryho (za niž získala Cenu Václava Königsmarka). Tématem její disertační práce na DAMU jsou současné podoby českého i zahraničního autorského divadla (někdy zvaného devised theatre). Zajímá se o divadlo postdramatické i „predramatické“, textové i netextové, pohybové i statické a o současný tanec, překládá a píše o divadle a tanci mj. do časopisu Svět a divadlo.

plickova-karolina-damu.jpg