Katedra teorie a kritiky

stripe1

Marcela Magdová

Pochází z Prahy. Vystudovala divadelní vědu a historii na FF UK (diplomová práce: Obraz šlechty v oficiální dramatice 2. poloviny 19. století). Doktorandské studium na DAMU zahájila v akademickém roce 2012/2013, pod vedením prof. Jana Vedrala se věnuje podobám současného ruského divadla. Z ruského jazyka taky překládá současné divadelní hry. Spolupracuje coby externí přispěvatel s Divadelními novinami a dalšími médii. Jako dramaturg působí v umělecké skupině OLDstars a jako pedagog na VOŠ herecké. Má slabost pro Rakousko – Uherskou monarchii a příslušníky modré krve.

img_7532.jpg