Katedra teorie a kritiky

stripe1

Přijímací řízení do bakalářského studia na rok 2017/18

Aktuální informace a požadavky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na rok 2017/2018 se nacházejí níže v této rubrice.

Přijímací řízení 2017/2018 Uzávěrka přihlášek: 17. března 2017. Termín zaslání domácích prací: 7. dubna 2017. Konání přijímacího řízení: 27. a 28. dubna 2017 (!!! POZOR, došlo ke změně původního termínu!!!). Seznam doporučené literatury je vyvěšen v samostatné rubrice.
Literatura k přijímacím zkouškám Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám na KTK.