Katedra teorie a kritiky

stripe1

Přijímací řízení do bakalářského studia na rok 2016/17

Aktuální informace a požadavky k přijímacímu řízení do bakalářského studia na rok 2016/2017 se nacházejí níže v této rubrice.

Přijímací řízení 2016/2017 Uzávěrka přihlášek: 18. března 2016. Termín zaslání domácích prací: 8. dubna 2016. Konání přijímacího řízení: 25. a 26. dubna 2016 (POZOR, došlo ke změně původního termínu!). Seznam doporučené literatury je vyvěšen v samostatné rubrice.
Literatura k přijímacím zkouškám Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám na KTK.